•  

    Pod geslom „Služite Gospodinu u veselju“ održan je u Franjevačkom samostanu u Visokom od 22. do 24. 2. 2019. Nacionalni seminar trajne formacije Franjevačkog svjetovnog reda.

  •  

    Božić je započeo u svanuće našega vremena, a onaj Betlehem od prije dvije tisuće godina progovara i danas ljudima širom svijeta.