I. a
IVONA SOKOLOVIĆ

I. a
IVONA SOKOLOVIĆ

Slijeva na desno:

Sjede: Melika Omanović (Visoko), Ajla Pandžić (Visoko), Kata Tunjić (Kraljeva Sutjeska), Ana Jurić (Livno), Anita Pušeljić (Odžak), Anastazija Ballian (Sarajevo), Natalija Miloš (Fojnica), Mia Tešić (Lepenica), Andrea Drljepan (Kiseljak), Ivona Jakovljević (Jajce), Matea Franjić (Vareš), Meggy Slijepčević (Visoko)

Stoje: Nedžmina Muslić (Visoko), Sara Češljić (Sarajevo), Jozo Marčeta (Jajce), Jurica Cvrtak (Gornji Vakuf/Uskoplje), Ivan Dominković (Orašje), Mišo Šafradin (Vitez), Valentino Vidaković (Kiseljak), Karlo Štrkalj (Jajce), Faris Kazija (Visoko), Ana Jukić (Odžak), Leila Mutap (Visoko)

Nadja Bulbulušić (Breza), Ivan Ćibarić (Brčko)