I. a
ANA TOMAS

I. a
ANA TOMAS

 

Slijeva nadesno

Stoje: Anela Porča, Emina Genjac, Iva Kuhar, Almina Ganić, Tamara Bojanić, Amila Šišić, Adna Hadžić, Adrijana Kikić, Anastasija Ferraby, Matea Krištić

Sjede: Jusuf Emin Burić, Maja Pavlinović, Aleksandra Ferraby, Marin Glavaš, Gabrijel Medić, Amna Lemeš, Valentina Džebić, Fran Primorac