•  

    Dugogodišnja suradnja urodila je razmjenom učenika. Naše učenice Sara Kapetanović i Sara Pezer prvo polugodište školske 2017./18. godine provode u Bozenu (Južni Tirol). U nastavku pročitajte iskustvo Sare Pezer.