Kemijska sekcija

 

Kemija je odavno prestala biti nerazumljiv i težak predmet namijenjen samo malom broju ljudi. I sama profesorica kemije Tatjana Miočević Tasić u našoj Gimnaziji voli reći da je kemija prerasla domen čarobnjaštva, najvjerojatnije iz razloga što je dojadilo kemičarima gledati kako im kolege spaljuju na lomačama, utapaju u rijekama s kamenom oko vrata, optužuju za vještičarenje, pakt s đavlom i slično. Danas se u nastavu kemije uvode mnoga pomagala koja olakšavaju razumijevanje gradiva i omogućavaju učenicima da prodru u suštinu kemije kao znanosti, te da razumiju njenu primjenu u svakodnevnom životu.

 

U okviru redovne nastave, ali i sekcije kemije u našoj školi pojedine lekcije su popraćene zanimljivim i poučnim pokusima koje učenici sami izvode i na taj način uče iz prve ruke. Kada smo u nastavi kemije za treći razred proučavali skupinu halkogenh elemenata radili smo pokuse dobivanja kisika i ispitivali njegova svojstva te dobivanje sumporovodika.

 

Sumporovodik ili tzv. "plin smrdljivac", H2S je bezbojan, vrlo otrovan plin, mirisa na trula jaja. Pojajvljuje se bakterijskom razgradnjom sumporovih spojeva bez pristupa kisika, najčešće u jezerima, močvarama, kanalizaciji i drugdje. Pojavljuje se i u sastavu vulkanskih plinova, prirodnog plina, kao i u nekim izvorima vode. Mi smo sumporvodik dobili tako što smo pomiješali željezni i sumporni prah u omjeru 7:4 i smjesu smo prebacili u suhu epruvetu koju smo zagrijavali na Bunsenovom plameniku do početka reakcije koju opisujemo jednadžbom:

Fe(s) + S(s) = FeS(s)

Zbog egzotermnost reakcije nije potrebno dulje zagrijavati smjesu. Nakon završetka reakcije uronili smo vruće dno epruvete u čašu s hladnom vodom prilikom čega je epruveta pukla, a mi smo lagano izdvojili dobiveni FeS (željezni sulfid). Nastali FeS smo prebacili u čistu epruvetu i dodali smo par mililitara razblažene sumporne kiseline (H2SO4 ) pri čemu je došlo do nastanka sumporvodika prema reakciji:

FeS(s) + H2SO4 (aq) = H2S(g) + FeSO4(aq)

Epruvetu smo zatvorili čepom sa cjevčicom za odvod plina, ali kemijskim kabinetom se proširio njegov neugodan miris. Unatoč tome, dokazali smo i da se u reakciji s kisikom rspada, pri čemu dolazi do izdvajanja elementarnog sumpora na stjenkama posude, te da u reakciji s vodom daje slabu sumporastu i sulfidnu kiselinu te da može doći do izdvajanja koloidnog sumpora što smo dokazali po Tyndalovom efektu, karakterističnom za koloide. Daljnje eksperimente koji uključuju sumporvodik nismo provodili, što zbog nedostatka vremena, što zbog činjenice da sumporovodik anestetički djeluje na živac njuha, što može, u najmanju ruku, uzrokovati gubitak osjeta za miris.